Yhteyden raportointi

Radioamatöörien toimesta on kehitetty RST-raportointi joka on käytössä kansainvälisesti. Tämä siksi, että yhteyksien raportointi on vertailukelpoinen ympäri maailman. Lyhenne RST tulee sanoista R- Readability eli luettavuus  S- Signal strength eli signaalin voimakkuus ja T-Tone eli äänen laatu. T-Tone koskee sähkötys yhteyksiä.

Luettavuus ja signaalin voimakkuus kulkevat pitkälti käsi kädessä, mutta erityisen häiriöisissä olosuhteissa voi signaali olla erittäin voimakas S-9 mutta ei luettavissa R-1. Jos signaali on tuskin kuultavissa S-1 ei pidä parhaimmassakaan tapauksessa käyttää korkeampia kuin R-3 arvoa luettavuutta arvioitaessa. Raportoinnissa olisi hyvä antaa mahdollisimman totuudenmukainen raportti, vaikka käytännössä suurin osa asemista antaa luettavuudesta liian hyvän kuvan. Oman Qth:n raporttien tulisi olla kuitenkin samoin perustein annettuja jotta ne ovat vertailukelpoisia.

R– luettavuus (radio)S-signaalin voimakkuusT-äänenlaatu Tone
1=Ei luettavissa1=Heikko tuskin kuultavissa1=Erittäin karkea
2=Tuskin luettavissa2=Erittäin heikko2=Hyvin karkea
3=Vaikeasti luettavissa3=Heikko3=Karkea vaihtovirtaääni
4=Käytännössä vaikeuksitta luettavissa4=Kohtalainen4=Melko karkea vaihtovirtaääni
5=Vaivatta luettavissa5=Kohtalaisen hyvä5=Erittäin huriseva
6=Hyvä6=Kohtalaisen huriseva
7=Kohtalaisen voimakas7=Melkein tasavirtaääni, hieman huriseva
8=Voimakas8=Hyvä tasavirtaääni, aavistuksen verran huriseva
9=Erittäin voimakas9=Täysin puhdas tasavirtaääni (lukuarvo korvataan kirjaimella A revontuliyhteyksissä)